Mall – Tisdag den 1 november – Göteborg

Aktiviteter på vån 1, Södra Hamngatan 29 Rum Tid
Konst från olika tidsepoker 13 08:30-12:00
Konst från olika tidsepoker 13 13:00-16:00
Fanos – Modersmål på Dari 12 17:00-19:15
Quintus Cantus 14 17:00-19:15
Got-a-mac, Bildcirkel 11 18:30-21:30
Got-a-mac, VardagsMac-cirkel 13 18:30-21:30

Aktiviteter på vån 3 & 4, Drottninggatan 30 Rum Tid
Vardagssvenska 44 09:30-12:00
Spanska 43 17:30-20:00

Välkommen till Sensus studieförbund